Политика на поверителност

на лицензиран център за провеждане на telc изпити да събира, съхранява и обработва личните ми данни, които предоставям във връзка с провеждане на чуждоезиково обучение, на telc изпити, както и издаването на Европейски езиков сертификат TELC.
 
Информация по чл. 13 от ОРЗД
Администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т.7 от ОРЗД е Езиков център Стартгейт ЕООД, ЕИК 202135015, със седалище и адрес на управление: 1303 София, бул. Инж. Иван Иванов 68, ет.4, ап.14
 
Обработващ личните данни по смисъла на чл.4, т.8 от ОРЗД - Езиков център Стартгейт ЕООД, ЕИК 202135015, със седалище и адрес на управление: 1303 София, бул. Инж. Иван Иванов 68, ет.4, ап.14
 
Информация и цели за събиране и обработване на личните данни: събиране, обработване и съхраняване на данни с цел чуждоезиково обучение и участие в telc-изпити.
 
Вид на личните данни: първо и фамилно име, дата на раждане, месторождение, майчин език, адрес, телефон и електронен адрес
 
Начин на събиране н лични данни: След предоставянето на личните данни в онлайн платформата за регистрация, същите биват изпращани на електронната поща на езиков център Стартгейт, като данните се прехвърлят на файл, достъпът до който е защитен.
 
Предоставяне на личните данни на трети лица: Личните данни на лицата, желаещи да участват в telc-изпити, се предоставят от Стартгейт ЕООД  на telc gGmbH Германия със седалище във Франкфурт/Майн с цел оценяване на изпитните резултати, съобщаването им, както и тяхното архивиране. Срокът за съхранение на предоставените лични данни е 10 години с цел издаване на сертификатни дубликати, в случай че оригиналният сертификат бъде изгубен.
 
Срокове за обработване/заличаване на лични данни: Личните данни се съхраняват в продължение на 5 години съгласно чл. 38 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
 
Права на субектите на данни:
 
Ø Право на изискване от администратора за достъп до, коригиране или изтриване на личните данни или ограничаване на обработването им, както и право на възражение срещу обработването и  правото на преносимост на данните.
Ø Право за оттегляне на съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.
Ø Право за подаване на жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни за Република България.
Ø Известно ми е, че при непредоставянето на горепосочените лични данни от моя страна, не могат да бъдат изпълнени посочените в т. 1 и 2. дейности.
Ø Информиран съм, че администраторът не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, по отношение на лични данни.
 


Отзиви

Радина Начева
Радина Начева Test DaF
Професионализъм, индивидуален подход и творчески ентусиазъм - "Стартгейт" ми даде всичко това и много повече. Тук ученето се превърна в удоволствие особено когато виждаш как израстваш, благодарение на опитни преподаватели като Здравка Даргова. Благодаря
 
View more
Кирил Крънчев
Кирил Крънчев Test DaF
Изключително съм благодарен за невероятната подготовка, която получих по време на курсовете! Г-жа Здравка Даргова е
View more
Sasha Zdravkova
Sasha Zdravkova ÖSD C1
 Благодаря, благодаря, благодаря ти Здравче! Това, което постигна синът ми, го дължи на теб! ÖSD C1
Невероятен професионализъм, знания, внимание, разбиране, приятелство, обич и подкрепа може да намерите в езикова школа "Стартгейт"- StartGate
View more
Георги Димитров
Георги Димитров-Goethe Zertifikat B2 und Test DaF
Първият курс в Езиков център „Стартгейт”, който посетих, беше за подготовка за изпита на Goethe Institut за Goethe Zertifikat B2. Още с влизането приятно впечатление прави уютната обстановка и модерното оборудване, предразполагащи към учене.
 
View more