Здравка Даргова

Магистър Здравка Даргова

Здравка ДарговаМагистър Здравка Даргова - родена на 11.06.1974 г. в гр. Асеновград. 1992 г. завършва Немска гимназия в гр. Пловдив, а през 1999 г. – Немска филология със специалност Приложна лингвистика и Педагогика в университета „Св.св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново

Как стигнах до тук?
В момента, в който се докоснах до немския език, той се превърна в моя страст. Дългият и често нелек път, който съм изминала, ме кара да съм благодарна, че съм посветила голяма част от живота си на неговото изучаване и преподаване.

Веднага след завършването на университета започнах преподавателската си дейност в  31. СУЧЕМ и 1 АЕГ, гр. София. Паралелно с това бях активна и като хоноруван преподавател в Академията на МВР. Но винаги имах усещането, че все нещо не ми е достатъчно. Тогава дойде предложението за работа като преводач в голям австрийски концерн, занимаващ се с добив на инертни материали, а в последствие ми бе предоставена възможността да се развивам и като преводач в австрийско представителство за помпи в промишлеността, както и като представител на австрийска фирма за подбор на кадри. Тогава имах възможността да се докосна до истинския практически немски език, което като изживяване беше много различно за мен. Основната работа там бе писмен превод на множество административни документи като договори, протоколи, доклади, технически материали, анализи, както и геоложки доклади и всякаква документация, свързана с естеството на работа на фирмата. Устните преводи също бяха част от ангажираността ми в тези фирми – при срещи на собствениците от фирмата майка с местните управляващи, при които се дискутираха оперативни, счетоводни, правни и други въпроси. И така, в продължение на 10 години.

Вероятно ще кажете, че тази информация няма нищо общо с педагогическата ми дейност. Аз бих казала, напротив. Знаете ли, когато узря в мен идеята да основа езиковия център, аз вече имах представа, какво трябва да научат обучаемите и как аз да го направя по най-лесния и достъпен за тях начин. Повярвайте ми, този дългогодишен опит, натрупан при постоянна комуникация с немскоговорящи и при преводите в толкова разнообразни области, разшири невероятно кръгозора на моите знания.
 
Ето защо основен акцент в моята преподавателска дейност е подготовката за сертификатни изпити, където е необходимо да се покаже изключително високо ниво на владеене на езика, както и умението да се жонглира с него.  Например при анализа на  графики /Test DaF , Goethe Zertifikat C1, ÖSD C1)/ не се ограничавам до информацията, съдържаща се в тренировъчните помагала/, а използвам много изрази, които са плод на моя практически опит. Същото важи и за Anschreiben, Bewerbung, Anfrage, Leserbrief, Beschwerdebrief  etc., част от писмените компоненти на Goethe Zertifikat B2, ÖSD B2 und TELC B2.

Смело мога да твърдя, че желая  и разполагам с необходимия капацитет да предам това мое отношение и тези нюанси на езика, преподавайки с много страст и ангажираност.
Ние, преподавателите, можем да променим човешки съдби, помагайки на хората да изпълнят мечтите си. Разкриваме им нови светове, до които те могат да се докоснат чрез нас. Затова смятам, че отговорността и отдадеността, разбира се и професионалната подготовка, трябва да бъдат водещи в нашата работа.
 


Test DaF Zertifikat

test daf zertifikat