Учебни системи за възрастни

Езиков център Стартгейт предлага групово и индивидуално обучение. Вечерните и съботно-неделните курсове, организирани през календарната година, са с 3-месечна продължителност, а през летния сезон предпочитани са предимно интензивните курсове. Учебните системи, по които се извършва обучението, са на издателство Hueber.

 

Schritte International

Учебната система Schritte International е подходяща за възрастни и младежи над 16 г. без предварителни знания по езика. Schritte international е система, ориентирана към постигане на езиковите и комуникативни цели, посочени в Общата европейска езикова рамка за нивата A1, A2 и B1 и подготвя за изпитите Start Deutsch 1 и Start Deutsch 2, както и  за Zertifikat Deutsch.


Sicher!

Учебна система: Sicher!  /Hueber Verlag
Целева група: възрастни след 18 г. с предварителни знания по езика (напр. след завършено ниво В1 на уч. система Schritte International)

Учебната система съдържа разнообразни и интересни теми в различни видове текстове. Представлява перфектна база за нивата В1+, В2 и С1, като след успешното преминаване на всяко може да бъде положен съответният изпит.

Отделните лекции са тематично ориентирани и разпределени на основните елементи четене, слушане, писане и говорене, както и лексика и граматика. В края на всеки работен елемент има Checkliste, с помощта на която обучаемите могат да установят своя успех.

Много важна роля играе и странознанието. Текстовете и въпросите съдържат базисна информация за Германия, Австрия и Швейцария. Чрез рубриката „Wussten Sie schon?” (Знаехте ли вече?) се разясняват дати и факти, като по този начин обучаемите получават разнообразна информация, която може да им помогне да се справят в ежедневни ситуации.
Sicher!  /Hueber Verlag 1 Sicher!  Hueber Verlag 2