Учебни системи за ученици

Езиков център Стартгейт предлага целогодишно обучение на ученици в групи, съобразени с възрастта им и нивото на владеене на езика. Учебните системи, по които се извършва обучението, са на издателство Hueber.

Kikus

Системата за обучение Kikus е предназначена за най-ранно езиково обучение (4-5 г.). Утвърдена е в практиката, като модел за обучение, комбиниращ материал за развиване на говорни умения в малки групи, игрови похвати от ежедневието и затвърждаване вкъщи. 


Tamtam

Системата Tamtam е предназначена за обучение на деца от 5-6 години под формата на игри с песни, комикси, кратки диалози и сценки за разиграване, елементарни речеви средства, които децата могат да използват в различни ситуации. Четенето и писането са тясно свързани със слушането и говоренето. 


Tamburin

Системата Tamburin за деца от 7 до 10 години предизвиква любознателността на учениците, те искат да научават нови неща, да бъдат активни в часовете и по този начин изучаването на немския език е лесно и интересно. Изборът на темите е изцяло съобразен с потребностите на децата. 


Planet

Системата Planet, предназначена за ученици от 11 до 14 г. (5-7 клас),  съдържа кратки и структурирани уроци, задачи за обучение, изисквания за самостоятелна подготовка, модерен, близък на тинейджърите език. Planet е комуникативен учебник, подготвящ учениците за покриване на нормативите за чуждоезиково обучение от ниво А1 до В1 по европейската езикова рамка.


Deutsch.com

Deutsch.com е най-новата учебна система, разработени за вече порасналите тийнейджъри от 14 до 17 г. (8-10 клас) без предварителни знания по езика, следвайки техните интереси и начин на общуване. Учебната система е разработена в три части - нива А1, А2 и В1 на Общата европейска  езикова рамка и подготвя за съответните изпити.


AusBlick

Подходяща за младежи до 18 г. с предварителни знания по езика (напр. след завършено ниво В1 на уч. системи Planet, Ideen или deutsch.com). AusBlick е учебна система, която извежда учениците до едно езиково ниво, на което те могат да се изразяват самостоятелно и диференцирано и ги подготвя за изпитите на различните нива от ОЕР: Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1 и  Deutsches Sprachdiplom II.