Test DaF

Test DaF

Test DaF е особено подходящ за хора, които желаят да кандидатстват или продължат образованието си в Германия, Австрия и Швейцария и е необходимо да удостоверят знанията си по немски език.
В процеса на трениране формата на изпита основен акцент в нашата подготовка се поставя върху усвояването на стратегии при четене, писане, както и при  компонентите с най-голяма трудност, а именно писане /описание на графика и аргументативна част/ и говорене по зададена тема.
Всички наши курсисти, преминали през подготвителните ни  курсове за полагане на сертификатни изпити, успяват да покрият изискванията за успешно представяне още при първо явяване, което се дължи  най-вече на  професионалната квалификация и изключителните умения на преподавателския екип със специализации в чужбина. Основен преподавател при подготовката за изпита е Здравка Даргова.


График и цени за курсове подготовка за Test DaF
Условие за участие в курс или индивидуална подготовка за Test DaF: Завършено ниво В2.2.

В края на всеки курс се прави пробен изпит, който симулира действителните условия на провеждане, което е много важно, особено при частта за говорене. Много често курсистите не очакват, че ще говорят в едно помещение заедно с други кандидати. Този стрес може да се окаже пагубен за представянето им, затова ние правим всичко възможно да се доближим максимално до реалните изпитни условия.
Индивидуалното обучение не е обвързано с конкретни дати.


Учебната система, по която се провежда курса, е „Fit für den Test DaF“ на издателство HUEBER. Допълнително се работи и с много други материали.
 
Повече информация за регламента на Test DaF можете да получите от документа по-долу.
Изтеглете информационен бюлетин за TEST DAF 260 Kb (pdf) свали