TELC за работа

TELC Deutsch B2·C1 Beruf

telc Deutsch C1 Beruf проверява както общи, така и професионално ориентирани познания по немски език на изключително напреднало ниво. Изпитът е насочен към кандидати, на които се изискват отлични езикови познания за професионални цели. Виж примерен тест:
https://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefungen/detail/telc-deutsch-c1-beruf.html#t=2


TELC Deutsch C1 Beruf

telc Deutsch C1 Beruf проверява както общи, така и професионално ориентирани познания по немски език на изключително напреднало ниво. Изпитът е насочен към кандидати, на които се изискват отлични езикови познания за професионални цели. Виж примерен тест:
https://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefungen/detail/telc-deutsch-c1-beruf.html#t=2