Матура по немски

Курсът цели прецизното справяне с компонентите на изпита: четене, слушане, граматична част и писане. По време на подготвителната дейност се обръща особено внимание на тактически стратегии за по-бързо и успешно решаване на задачите. Появилите се неясноти и пропуски както в лексикално, така и в граматическо отношение, се разясняват с допълнителни упражнения. След проверка на писмените работи следват коментари, насочени индивидуално към всеки от курсистите, след което се набляга на подобряването, съответно коригирането на изказа.

В заключение се прави пробна матура, като се симулират реалните изпитни условия.

Условие за участие: завършено ниво В1+