Индивидуално обучение

Индивидуално и полуиндивидуално обучение по немски език (частни уроци)

Индивидуалното обучение (частен урок) е особено подходящо за хора, които нямат възможност да присъстват на редовни лекционни курсове, тъй като те се провеждат във фиксирани дни и часове. Така може да изберете удобни за Вас час и ден, които могат да бъдат променяни в съответствие с Вашата заетост.
Друго предимство на индивидуалното обучение е, че получавате конкретно знанията, които са Ви необходими, което го прави особено подходящо за:
  • ученици, които се нуждаят от допълнителна помощ в училище или които се подготвят за сертификатни изпити за кандидатстване в чужбина;
  • студенти или работещи, желаещи да работят в чужбина;
  • работещи в чуждестранни фирми, които желаят да подобрят комуникативните си способности в определена област, като напр. софтуер, бизнес-кореспонденция, право, общуване на работното място и др.
Възможно индивидуално обучение по Skype!


Цени индивидуално обучение

 

МНОГО ВАЖНО!
- Урок, отказан минимум 24 часа преди провеждането му, се счита за взет и следва да бъде платен.
- Промоционалната пакетна цена е валидна само при предварително заплащане на 20 -те учебни часа.
- Задължителна предплата на минимум 3 занятия, т.е 6 учебни часа по 45 мин.


 


Полуиндивидуално обучение