График и цени TELC изпити

График telc изпити през 2023 г.

Записване

 

Записването за изпит следва да се случи в сроковете, посочени в графика за провеждане на изпити.
Формуляр за записване може да попълните тук.
 
Една заявка се счита за окончателно подадена, когато се заплати сумата за съответния  изпит. Подадени заявки, без да е извършено плащането по банков път, не се считат за реално потвърдени.
След като се регистрирате, на Ваше име се издава фактура, която се изпраща на посочения в регистрационния формуляр имейл. 


Цени TELC изпити