Goethe Zertifikat

Goethe-Zertifikat B2, C1

Goethe-Zertifikat B2  и Goethe-Zertifikat С1 са  изпити по немски език за възрастни, удостоверяващи напреднало владеене на немския език и съответстват на четвърто ниво (В2) и съответно пето ниво (С1) от шестстепенната скала на Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР). Подходящи за следване в Германия, Австрия и Швейцария, както и за работещи в сферата на здравеопазването и научни изследвания.
 
Основен акцент при подготовката ни по тестовия формат e усвояването на тактически стратегии за бързо и прецизно справяне с компонентите четене и слушане с разбиране. Освен това се набляга особено и на писмената и устна част, където обучаемите срещат най-големи трудности.

Тук може да намерите материали за упражнения за Goethe Zertifikat B2

Тук може да намерите материали за упражнения за Goethe Zertifikat C1

Учебни системи за подготовка:

Goethe Zertifikat B2 Goethe Zertifikat C1

Наред с представените учебни системи езиковият ни център разполага с голяма база материали за подготовка, които ще гарантират успешното Ви представяне на изпита.