DSD II

DSD II

DSD II

Изпитите за  DSD II са предназначени за ученици с профил немски език в училищата в чужбина.
С помощта на DSD II учениците от чужбина придобиват право да следват във висшите училища на Германия.
Изпитът е безплатен и се полага в оторозираните училища в България !!!
 
Основен акцент при подготовката ни по тестовия формат e усвояването на тактически стратегии за бързо и прецизно справяне с компонентите четене и слушане с разбиране. Освен това се набляга особено и на писмената и устна част, където обучаемите срещат най-големи трудности: Textzusammenfassung, Grafikbeschreibung, Erörterung (argumentativer Teil), Präsentation beim mündlichen Ausdruck (Mappe und Behandlung von Aspekten, bezogen auf ein bestimmtes Thema).

Тук може да намерите примерни тестове за подготовка. 

Учебни системи за подготовка за изпита:

DSD DSD 2