ÖSD

Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD)

Österreichisches Sprachdiplom
 

Признаване на  ÖSD изпити:

в Австрия

  • ÖSD Zertifikat Deutsch Österreich B1 (ÖSD ZDÖ B1) и ÖSD Zertifikat B1 (ZB1) и всички изпити на по-високо ниво на  (B2-C2) като удостоверяване на знанията по немски език във връзка с изпълнението на  Integrationsvereinbarung (IV) 2011, Modul 2  за продължителен престой, съгласно закона за установяване и престой и/или за получаване на австрийско гражданство.
  • Осигурява достъпа за следване в австрийски университети като удостоверяване на знанията по немски (в зависимост от университета, виж долу: ÖSD Zertifikat B2, ÖSD Zertifikat C1 или ÖSD Zertifikat C2)
  • При прием в определени професионални институции (например Дипломатическа академия, Образователен център за социални професии Каритас и др.)

в Германия

  • ÖSD Zertifikat A1 (ÖSD ZA1) и по-високи нива на  ÖSD (A2-C2) като удостоверяване на знания при преместване на съпрузи Ehegattennachzugs (Германски закон за имигрантите) при германски външни представителства при указание от Министерството на външните работи, ÖSD Zertifikat B1 (ZB1) като удостоверяване на знанията по немски език за получаване на гражданство в Германия.
  • Осигурява достъпа за следване в германски университети като удостоверяване на знанията по немски (в зависимост от университета, виж долу: ÖSD Zertifikat B2, ÖSD Zertifikat C1 или ÖSD Zertifikat C2)
  • ÖSD Zertifikat B2 (ÖSD ZB2) като удостоверяване на знанията по немски език за здравни професии съгласно германския Закон за признаване на професиите

в Швейцария

  • Осигурява достъпа за следване в швейцарски университети като удостоверяване на знанията по немски (в зависимост от университета, виж долу: ÖSD Zertifikat B2, ÖSD Zertifikat C1 или ÖSD Zertifikat C2)  


Признаване на ÖSD-сертификат за следванеТук можете да намерите примерни тестове за всички нива.