TELC

TELC B2, C1TELC – изпит, удостоверяващ знания по немски език, особено подходящ за работещи в Германия – основно в здравната сфера /TELC B2-C1/, както и за кандидат-студенти във всички германски и австрийски университети /telc Deutsch C1 Hochschule /.
 
Основен акцент при подготовката ни по тестовия формат e усвояването на тактически стратегии за бързо и прецизно справяне с компонентите четене и слушане с разбиране. Освен това се набляга особено и на писмената и устна част, където обучаемите срещат най-големи трудности.

Повече информация за видовете изпити, които предлага TELC може да откриете на: http://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen.html