TELC за университети

Telc C1 für Hochschule

Telc C1 für Hochschule
От 12.06.2016 г. сертификатът telc C1 für Hochschule бива признат като доказателство за необходимото владеене на немски език в германските университети и висши училища съгласно решенията на ректорите на висшите училища и конференцията на министрите на образованието на Република Германия.  Виж Решението в pdf-файл на https://www.telc.net/fileadmin/user_upload/Informationsmaterial/RO-DT_2015.pdf § 8 Befreiende Prüfungen und Qualifikationen , ал.(d).  Следването в университет изисква специфични умения като слушане на лекции, четене на специализирани текстове, изнасяне на реферати, активно участие в дискусии, писане на семинарни и домашни работи и т.н. Точно тези компетенции биват доказани чрез сертификата telc Deutsch C1 Hochschule. Съгласно това решение сертификатът се признава наравно със съртификати като DSH  и Test DaF
Запишете се за telc C1 für Hochschule тук


Предимства на telc Deutsch C1 Hochschule

  • За разлика от изпитните формати DSH и Test Daf, при които датите за провеждане на изпитите са фиксирани през годината, telc изпитите могат да се провеждат неограничен брой пъти /това зависи изцяло от съответния изпитен център/.
  • По-ранно получаване на езултатите от изпитите - от 4 до 5 седмици след провеждането им. Срещу допълнително заплащане е възможно този срок да бъде съкратен. При Test DaF резултатите се оповестяват едва след 7 седмици.
  • В случай че не се издържи писмената или устната част, няма нужда да се полага целия изпит отново, а само частта, която не е издържана.
  • Устният изпит се провежда на място, като постиженията на кандидатите се оценяват от лицензирани изпитващи. Освен това устната изпитна част се провежда с двама човека, които биват модерирани от изпитващите. По този начин се създава естествена обстановка, в която кандидатите имат възможност да покажат реалните си комуникативни познания. При Test DaF множество кандидати са в едно помещение без дискусионен партньор и говорят на компютър. Задачите са 7, а при telc C1 für Hochschule са само 2.
  • telc Deutsch C1 Hochschule може да се проведе и в индивидуална форма, което при останалите изпити е невъзможно.
  • За разлика от Test Daf във формата на изпита не е включено описание на графики, което затруднява много от кандидатите.
 
За да придобиете повече представа за формата на изпита telc Deutsch C1 Hochschule, вижте Modellstest, където може да получите информация както за структурата на изпита, така и за критериите за оценяване.https://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefungen/detail/telc-deutsch-c1-hochschule.html#t=2