Курсове за възрастни

Полезна информацияГрафик и цени за възрастни

Курсовете се сформират при минимум 5 курсисти. При по-малък брой кандидати се намалява хорариумът или вижте нашите предложения за индивидуално обучение.Подготовка за сертификатни изпити