Курс по разговорен немски

Добрите резултати при четене, слушане и писане на чужд език не са гаранция за добри комуникативни умения. При тях Вие владеете до определена степен езика пасивно. Ето защо много обучаеми, преминали успешно даже високи нива, не успяват да активират натрупаните знания. Много често се стига до репликата: Знам думите, но не ми идва на ума, как да изкажа мислите си. Необходимо е да се активират всички научени думи и изрази, както и тяхното релевантно използване.

Ето защо нашите разговорни курсове имат за цел свободното изразяване по широк кръг от теми, засягащи съвременното  ежедневие. Разширяването на речниковия багаж и адекватното му използване са гаранция за изразяване на Вашата увереност при комуникация с хора, чийто майчин език е немският.

В занятията ни се разглеждат се теми от обществена значимост, както и актуални събития на база статии или публикации от оригинални немски/австрийски ежедневници. Вие също може да предложите теми, които да станат обект на дискусия.

Форма на обучение: групово (24 уч. часа за 150 лв.) или индивидуално виж цени за индивидуално обучение

Условие за участие: завършено ниво В1
Актуален разговорен курс с преподавател, чийто роден език е немски: старт: 13.03.2017, Понеделник и Сряда от 18.00 до 20 ч., в рамките на един месец