График TELC изпити

График Telc C1 HochschuleЗаписване

Записването за изпита следва да се случи минимум 30 дни преди датата на провеждане на изпита. (Изключение прави записване за А1 – 12 дни преди датата на изпита). За записвания между 29. и 8. ден преди изпитната дата се начислява допълнителна такса от 50 лв.
Формуляр за записване може да попълните тук.

Една заявка се счита за окончателно подадена, когато се заплати сумата за съответния подготвителен курс или явяване на изпит. Подадени заявки без да е извършено плащането по банков път не се считат за реално потвърдени.

Банкова сметка на Езиков център Стартгейт
Първа Инвестиционна Банка АД
BIC FINVBGSF
IBAN BG 56FINV91501015629761