График TELC изпити

График Telc A1 A2 B1 B2 C1 HochschuleЗаписване

Записването за изпита следва да се случи минимум 30 дни преди датата на провеждане на изпита. (Изключение прави записване за А1 – 12 дни преди датата на изпита). За записвания между 29. и 8. ден преди изпитната дата се начислява допълнителна такса от 50 лв.
Формуляр за записване може да попълните тук.

Една заявка се счита за окончателно подадена, когато се заплати сумата за съответния  изпит. Подадени заявки без да е извършено плащането по банков път не се считат за реално потвърдени. След като се регистрирате, на Ваше име се издава фактура за съответния изпит.